Karton

We gebruiken bij het inlijsten veel verschillende soorten karton. Waar nodig zijn deze altijd zuurvrij om het ingelijste werk hierdoor niet aan te laten tasten. De veschillende soorten karton zijn ook los verkrijgbaar!

De soorten die we onder andere gebruiken zijn;

- Achtertikkarton, dit om de lijst aan de achterzijde af te sluiten tegen stof en vuil.

- Opvulkarton, deze bestaat naar gelang de aard van het werk uit museum-,passepartout- of rugkarton.